Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là một công cụ giao dịch rất phức tạp. Do sử dụng đòn bẩy, giao dịch CFD có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng cao. 72,78% nhà đầu tư bán lẻ đã bị thua lỗ trong các giao dịch CFD với nhà môi giới này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu các nguyên tắc sử dụng CFD và liệu bạn có thể chịu được rủi ro cao hay không trước khi xem xét giao dịch CFD.

Thông báo về Biến động Thị trường

Bắt đầu giao dịch CFDT với chúng tôi

Tài khoản thực

Tài khoản Demo

Giao dịch FX & Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao, bao gồm cả vốn đầu tư

01.10.2020

Với các thị trường toàn cầu vẫn còn nhạy cảm với các tác động của đại dịch COVID-19, vui lòng lưu ý các sự kiện sắp tới có thể gây ra biến động mạnh. Những điều cần chú ý bao gồm Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP, Quyết định về lãi suất ngân hàng và các sự kiện Báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp của Hoa Kỳ diễn ra trong suốt cả năm. Tất cả đều có thể gây ra rủi ro đáng kể về chênh lệch giá, biến động giá, không đủ thanh khoản và mở rộng chênh lệch.

Chúng tôi khuyên khách hàng nhận thức được những rủi ro liên quan trong giai đoạn tới. Theo dõi cả thị trường và vị thế của bạn để đảm bảo có đủ tiền để thực hiện các vị thế mở.

Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến và sẽ thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ khách hàng của mình. Những hành động như vậy có thể bao gồm tăng yêu cầu ký quỹ, mở rộng chênh lệch, giảm đòn bẩy, v.v. Những hành động này có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào, kể cả cuối tuần tới.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Keith Walker

Giám đốc nguy cơ